ASO odbory

Odborová organizace působící v TPCA Kolín

Ptáme se proč?


Odborová organizace ASO veřejně vyzývá zástupce firmy k zodpovězení otázek k současnému dění:


 • Proč došlo ke spuštění projektu? Proč použilo vedení ke sledování teploty průměr z teplotních čidel?

Podle nás k tomu nemělo dojít, protože výpočet na základě průměru z čidel firmě podpořili pouze OO OÚP a OO KOVO (viz zápis ze standardního jednání z 6.3.2019). Jak se píše v tomto zápisu,OO ASO je proti průměrování více teplotních čidel.

 • Jak měla firma zabezpečené kritické procesy, kde teplota byla vyšší než průměr?

Myslíme si, že takové testy s možností negativního dopadu na dělníka by se dělat neměly.

 • Žádáme vysvětlení nejasnosti ohledně naměřených hodnot z některých čidel.

Něco málo informací od nás pro vás

Schůzka s exekutivou

První schůzka se naší organizaci moc nepovedla, došlo k ostřejší výměně názorů po vznesení podnětů za naši organizaci. Druhý den jsme se sešli na lakovně se zástupci exekutivy a vedením lakovny. Za nás u nepovedeného projektu otírací válce, kde jsme řešili dopad na dělníka a jeho pracovní komfort.

První podnět za ASO na exekutivu ....

Proč berou českého dělníka jako levnou pracovní sílu?

Druhý podnět za ASO na exekutivu ....

Jak exekutiva vnímá zaměstnanecký průzkum a nezávislé zdroje jako je například atmoskop (www.atmoskop.cz), ze kterých jasně vychází, že dělníci v TPCA si současného managementu neváží. (důvody: nesmyslné projekty a šíření polopravd a další)

Blíží se další schůzka, a proto naše podněty rovnou zveřejníme:

Podnět za ASO na exekutivu ....

Jak by si exekutiva, být na místě odborů, vymáhala po firmě dodržování zákonu?


Kalendář rozdíl mezi verzí čtyři a pět

Přátelé a kolegové, ve verzi pět oproti verzi čtyři došlo k velké změně. Do verze čtyři firma ukazovala soboty podle vyrovnávacího období. Ve verzi pět, bohužel pro nás, firma ukazuje soboty tak, jak je v KS na kalendářní rok (osm za kalendářní rok).

Na to, že někdo z HR pochybil se stát může, protože chybovat je lidské. Co nechápeme je, že firma pořád o incidentu mlčí, i když mají v databázi podnětů oficiální podnět od OO ASO.

Anglie

Po schůzce s exekutivou nám bylo nabídnuto jet se zástupci firmy do Anglie. Na meetingách padaly od firmy a od KOVA a OÚP různé návrhy, například návrh OÚP jet se podívat do Francie a důvody, co udalo OÚP byly zajímavé. Naše organizace v té době nikam jet nechtěla ..... A naše odpověď byla, že nepojedeme, protože si nechceme dělat ostudu.

Proč jsme změnili názor: Po spolupráci s p.Fuksou, p.Burdou a pí.Chmelíčkovou jsme pochopili, že můžeme o jakémkoliv problému společně začít jednat a dojde k okamžitému řešení daného problému, což do této doby nebylo možné.

Naše podmínka pro cestu do Anglie je jednoduchá ....

Máme spoustu podnětů z anglické Toyoty tykající se pracovní doby (každodenní přesčasy) a pracovního prostředí a mravů. Proto chceme jít pracovat do Anglie přímo na linku, abychom měli šanci to vše pochopit. Když firma přistoupí na naše podmínky, tak jsme ochotní do Anglie jet. Za nás by jeli do Anglie: Till, Vaníček a Stibůrek.

Změna v pracovního zařazení OO předáků

K tomu moc nemáme co říct, protože se to naší OO moc netýkalo. Nový předseda nebyl uvolněný.

Jak vnímáme tuto změnu:

Firma psala o tom, že úspory využije na vylepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Ale je to opravdu tak? Když firma vytvořila dvě nové offlinové pracovní pozice, kam přesunuli předáka KOVA a OÚP a na jejich stávajících pozicích stále pracuje někdo jiný. Ptáme se tedy, co je to za úsporu a vnímáme to pouze, že KOVU a OÚP zhoršily jejich odborový komfort? Smutné je, že celá ta úspora 200.000 Kč, o které firma píše na webových stránkách je pouze a jen díky naší organizaci. Na základě toho zjištění, p. Roštáš (předák za montáž) podal oficiální podnět, dát uspořené peníze za našeho předsedu do programu 50 plus.

Benefit program 50 plus

Při přípravě na KV jsme zjistili, že tento benefit program by chtěl revizi, a proto jsme udělali průzkum. Z informací od vás nám vyšlo....... Za 3000 bodů jdou pořídit pouze dva pobyty a z toho jeden v Poděbradech. S tímto poznatkem jsme s firmou vyvolali jednání, kde jsme jim informace předali a navrhli jsme jim nabídku rozšířit (příklady na pobyty jsme čerpali ze Slevomatu). Další návrhy byly rozšířeny i o jiné služby, než jen pobyty a navýšení ze tří na pět tisíc bodů. Za nás tento bod momentálně na KV připravuje Pavel Till, podněty přímo na Pavla, a nebo na našem webu přes kontaktní formulář do poznámky, prosím dejte 50 plus. Na závěr je hezké, že už ke změně došlo, ale smutné je to, že HR naší spolupráci na této změně popřelo a slízli smetanu.

Teplotní čidla (průměr ze tří čidel)

Náš postoj je k tomuto projektu velmi negativní, proto nechceme nikoho ovlivňovat nebo vám podsouvat náš názor (podáme pouze informace), ale bylo by dobré, abyste o tom věděli a měli šanci se vyjádřit.

Návrh, s kterým přišla firma po vzájemné diskuzi s všemi OO:

Na lakovně a svařovně, kde bývá nejvyšší teplota by bylo vhodné naistalovat tři teplotní čidla a hodnoty z těchto tří čidel pak průměrovat. Sledovat vývoj teplot na více místech a pravidelně ukazovat výsledek měření odborovým organizacím a porovnání s rokem loňským. Naše odborová organizace tento projekt nepodporuje, ale bohužel KOVO a OÚP ano a aktivně se na něm angažují s firmou. Čekáme na legislativní vysvětlení od HS pro tento projekt, protože za nás se o průměru nikde nepíše (361/2007 nařízení vlády). Během května bude mít naše organizace několik schůzek s HS, kde si vše vyjasníme a my pak vydáme objektivní prohlášení.

Kolektivní vyjednávání

Naše odborová organizace s OO Kovo vytvořily společný návrh, který jsme poslali OÚP k nastudování a doplnění.

OKO pro Lakovnu aneb chceme kolegu a né kripla  


   Přátelé, je duben a jak jsme se dozvěděli cílem firmy je bezpečnost a nás čekají OKA. Naše odborová organice si tuto myšlenku vzala za své, a též jsme vystavili jedno oko bezpečnosti. Jedná se o problém, na který už dlouho upozorňujeme. Proto jsme zvolili tuto netradiční formu znovu a na problém poukážeme.


Sobota 16.3.19

Přesčas

 Přátelé, je to možná náhoda, že v sobotu dne 16.3.2019 měli bohužel naši kolegové přesčas a neukončili pracovní výkon v rámci  korektní pracovní doby.

 Bližší informace zveřejníme po vyjádření firmy, ale vnímáme to, jako porušení dohody mezi firmou a odborovými organizacemi.

Kdo nic nedělá nic nezkazí, ale my jsme to po...….

 Touto cestou se chci omluvit vedení PC za několikatýdenní dohady s naší organizací a poděkovat Liborovi Fafalovi za vysvětlení, kde jsme ve výpočtu inventury dělali chybu. Na základě dnešního meetingu s vedením PC, HR a Weldingu jsme došli k závěru, že firma neporušuje zákon tím, že vyrábí nadvýrobu v rámci přesčasů, ale řeší tím výrobní problémy (kvalitativní problémy) lakovny. Podrobné informace budou sděleny v týdenním shrnutí činností organizace.


Co se řešilo v druhém týdnu letošního roku

1. Přesčasy ..... Co se tyká přesčasů vše je ve fázi jednaní a moc děkujeme za vaše podněty a na konci týdne Vám sdělíme naše stanovisko.

2. Žádost o zahájení kolektivního vyjednávání ....... Vím od Petra, že OÚP na tomto projektu pracuje a v pátek mi ukázali výsledek ve finální podobě. Provedl jsem kontrolu a vyžádal od výboru svolení k podpisu, aby mohl žádost Petr předat firmě. Za ASO vám můžeme říct, OÚP bereme jako leadra pro letošní kolektivní vyjednávání a toto je důkaz, že to tak je. Čekat s řešením problémů až na KV je za nás nepřijatelné a proto se snažíme tyto problémy vyřešit co nejdříve.

3. 50 plus ....... Tento týden jsme se dostali, s vaší pomocí, do finále a 16.1.2019 jdeme jednat poprvé s firmou. Současná podoba byla za nás "pro vás" dost nevyhovující. Už z prvních hovorů a bylo jasné, že máme pravdu.

4. Svařovna Ofuky... Za naší organizaci super. V třetím týdnu bude probíhat druhá vlna ankety. Hovořil jsem o tom s p. Burdou (děkuji za podporu tohoto projektu), druhou anketu viděl, za mě je to skvělé a vystup z ní je jasný. Touto formou bych chtěl poděkovat p. Havelkovi, který pro tento projekt dělá maximum.

5. Logistika...... Proběhla schůzka, jak bude vypadat vzájemná spolupráce námi a p. Fuksou. V krátké době se dozvíte oficiální jména předáků pro logistiku.

6. Akce pivko .... Všem bych chtěl poděkovat za hojnou účast a podněty. A za nás myslím, že to nebyla poslední akce. Prosím, jakmile začnete cokoliv řešit, je potřeba začít nejdříve u vás v teamu. Pokud zjistíte, že průběh řešení se neubírá tak jak má, teprve pak informujte předáka nebo mě.

7. Zahájili jsme průzkum o vnímaní firmy. Průzkum je rozdělen na tři segmenty: firma, přímý nadřízený a my co vyrábíme auta. 

 

Co se řešilo v prvním týdnu letošního roku

1. Přesčas vyhlášený 2.1.19 na směně A ...... Co se týká tohoto přesčasu a i ostatních, bude brzo schůzka s firmou, kde si za nás vyjasníme nejasnosti, které naše organizace má co se týká práce přesčas.

2. O zimní odstávce došlo k instalaci ofuků na svařovně na vrata W4 ........ Vrata W4 byly vybrány jako testovací. Cílem ofuků je zabránit prudkému ochlazení v blízkosti těchto vrat. Co se týká teplého vzduchu nebylo to původně plánované.

3. Kabiny nájezd karoserie po pracovní době na směně A 4.1.19 ...…viz podmět od našeho člena ( za něj mu děkujeme ) :

Dnes najížděli auta a ve 14:24 najelo auto z pozice dopravníku do válců, kde bylo zastaveno na STOP ku, kterou nám pravidelně ukazují na konci směny, že již máme linku vypnout (END). Auto tedy stálo na pozici STOPky, dokud onu STOPku zase nezhasnou a poté nám dané auto najede do kabiny bez ohledu na to, zda již je zapnut END či nikoliv. Takže dnes se nám ve 14:26 rozjelo auto z Válců 3x pozice po 99s ( viz. obrázek ) a já jsem ve 14:31 ještě na pozici stříkání pracoval na autě a následně jsem ještě musel umýt pistole apd. Jak jsi mě informoval, že dojet linku najetých aut v pracovní době a mytí pistolí nám budou proplácet v přesčasech, ale dělat na autech, které najedou po pracovní době, již nehodlám a velice jsem dnes váhal, zda ho nastříkat či nikoliv (však to auto bylo již po mojí pracovní době). Prosíme o řešení - příště již takové auto stříkat nebudu! 

Na Pivko S Předsedou


Srdečně vás zveme v sobotu 12. ledna 2019 od 17:00 do 19:00 do restaurace Vodní svět v Kolíně, proběhne informativní schůzka. Děkujeme za hojnou účast :-) 

Výdej vánočních poukázek bude 31.1.2019 ukončen.

Minuta sem, minuta tam 

 Někteří z vás si o tom co tu teď budeme psát řekněte, proč to řešíme, vždyť je to jen pár minut? 

  Dne 8.12. měla směna A sobotní směnu, což znamená žádný přesčas díky interní dohodě. Dnes jsme naší HR partnerce sdělili, že bohužel měla necelá dvacítka pracovníků lakovny přesčas. Jednalo se o pracovníky kabin, kterým těsně před koncem směny vjela do válců karoserie a průjezd této karoserie přes kabiny trvá cca 4x99 vteřin a poté co karoserie projede, jdou tito pracovníci čistit stříkací pistole, což je přibližně dalších 5 minut. 

  Všem vám děkujeme, že jste svoji práci dokončili. Jakmile společnost vydá vyjádření, budeme vás informovat. 

 A proč jsme psali minuta sem, minuta tam? Je to jednoduché, umíte si představit, že tahle necelá dvacítka pracovníků lakovny by přišla na pracoviště o těch pár minut později? My, bohužel ano, víme co by pak následovalo. 

Verze článku 1.01 

Dne 11.12 došlo k opravě článku a společnosti se tímto omlouváme z nařknutí porušení KS. Jsme si vědomi, že KS porušila organizace ASO tpca. 

Výdej vánočních poukázek zahájen

MIKULÁŠSKÝ BALÍČEK


Přátelé, blíží se nám Mikuláš a nejkrásnější svátky roku a proto jsme přichystali pro Vaše ratolesti malé překvapení. 

Objednávky prosím od  24.11.2018  do 2.12.2018 zasílejte dle vzoru. Výdej bude od 3.12.2018. bližší info k předaní upřesníme

Co se šeptá a odpovědi na vaše otázky

 • Finace: Ano na přání výboru byl udělán finanční audit. Výsledek auditu a spočítaní peněz proběhlo 17.11 a v naší organizaci k výše uvedenému dni nechybí žádné finanční prostředky.
 • Předseda: Byl jmenován nový předseda - Josef Stibůrek
 • Uvolnění: p.Stibůrek zůstává ve výrobě na svařovně směna B
 • Je zvolení platné: Ano odvolaní p.Rezka a zvolení p.Stibůrka bylo provedeno výborem dle stanov.
 • Proč se to stalo: Většina naší organizace je na svařovně a lakovně, většina členů si přála změnu.
 • Budou další volby: Ne, ale začátkem roku bude znovu svolána nová konference delegátů
 • Předání: Přibližně do konce měsíce listopadu, se prosím s veškerými požadavky obracejte na celý náš team ASO při TPCA.

                                                                                                                                              Autor:Pepee

Pozvánka na KONFERENCI DELEGÁTŮ
Kdy: 17. 11. 2018 od 14:00 hodin

Kde: Salonek restaurace Vodní svět Kolín

Program:

1) Úvod

2) Přivítání hostů

3) Ustanovení komisí

4) Schválení volebního řádu

5) Schválení pravidel hospodaření

6) Schválení plné moci

7) Správa o stavu hospodaření

8) Rozpočet 2018 + návrh rozpočtu 2019

9) Projev předsedy Imricha Rezka

10) Přestávka cca 30 minut

11) Diskuse

12) Směrování organizace do budoucna

13) Ukončení

1.11.2018 a 2.11.2018

  jsem na školení v Raspenavě 

                  kancelář je uzavřena zástup Josef Stibůrek !

v případě nutnosti jsem

 na mobilu a emailu .
Imrich Rezek 

Kancelář je uzavřena od 18.10. do 29.10. 

z důvodu OČR 
Zatupuje Martin Soukup 603585636


já jsem k dispozici na telefonu , 

                                  603732859

facebooku nebo emailu 

Předseda Imrich Rezek 


Připomínám všem ,

že jsem tu pro Vás kdykoliv i mimo pracovní dobu ,
 nemám problém se s vámi setkat osobně v kanceláři i mimo ní .
nebojte se mě kontaktovat na telefoniím čísle 
   +420 603 732 859
  emailu : 
     i.rezek@seznam.cz                 odboryaso@seznam.cz
           facebookové stránce odborů či osobní

Výroční členská schůze TPCA ASO Kolín

Předseda a VZO TPCA ASO Kolín 

svolávají v souladu se stanovami výroční členskou schůzi 

 odborové organizace TPCA ASO Kolín.

Kdy : V sobotu 22.9.2018 od 15:30hod

Kam : Restaurace Václavka Kolín (Mona Liza) - parkoviště Obecní Dům

Program bude zveřejněn na místě!!!

Pozvánku obdrží : Předseda a BOZP svazu.

V Kolíně  3.9.2018

Imrich Rezek

Předseda

Pomáháme s integrací a zapojením ...

Společnost TPCA , Odborová organizace TPCA ASO Kolín a

 Centrum pro integraci cizinců v Kolíně 

pomáhají společně s integrací Ukrajinských dětí do škol a s výukou Českého Jazyka.

Centrum pro integraci připravilo výuku převážně Ukrajinských dětí před dnešním nástupem do školy, společnost TPCA toto podpořila formou sponzorského finančního daru o který jsem zažádal.

Imrich Rezek

Předseda 


Podporujme společně mimořádnou směnu !!! 

Dnes jste se dozvěděli, že došlo k dalšímu navýšení objemů a po dohodě s odborovými organizacemi, společnost vyhlašuje na 30.10.2018

                                                       dobrovolnou směnu!!!

Sami dobře víte, že se snažíme, aby docházelo co k nejmenšímu počtu přesunutých směn na sobotu.

 Pokud se nesežene dosti podpisů, budou sobotní směny v listopadu,to už máme nové vyrovnávací období !!!

Rozhodněte o budoucnosti, pokud se neseženou podpisy, těžko se bude s námi někdo v budoucnu bavit o tom, že to chceme jinak !!!

Pojďme společně ukázat společnosti co CHCEME !!!, pokud tuto šanci zahodíme, další v budoucnu už přijít nemusí !!!!

V neposlední řadě je třeba zmínit finanční efekt, který je podstatně lepší, než příplatky za přesunutou směnu !!!

 3.9.2018   Imrich Rezek 

         Předseda TPCA ASO Kolín

Co přinesl týden od 27.8.18 - 31.8.18

                 V uplynulém týdnu jsem se sešel osobně s několika členy organizace.

                              Jak mně každý může znát a bylo tomu tak i minulý týden,

                v případě potřeby se nemám problém sejít s kýmkoliv ani o víkendu. 

Stejně tak to bylo i včera, před dnešním jednáním o platnosti či neplatnosti vytýkacího dopisu na shopu logistika montáže.

S předsedou shopu lakovny jsem řešil lunch box na kterém vznesl několik konkrétních dotazů.

Lidskost tady ještě existuje! 

Rád bych se zmínil o vstřícném jednání GL Tibora M. ze shopu svařovna. 

Většina z nás tady má rodiny, děti a partnery. Občas se může něco stát a pak je potřeba, aby se na věci dívalo lidsky. Když jsem jmenovanému GL druhý den psal poděkování,přišla mi odpověď, že takto postupuje vždy ať se jedná o odboráře či kohokoliv jiného.

Největší nášup byl ve středu, kdy byl program se společností po celý den od 8:30 - 17:00hod. Začalo to šetřením nemoci z povolání, přes standartní jednání, neuznání pracovního úrazu, schůzku s GM k červencovým výsledkům a na závěr BOZP změny na procesech .

  Imrich Rezek 

Předseda

 

Vážené kolegyně,kolegové,odboráři
rád bych Vám jménem svým popřál krásnou dovolenou.
Naplňte je odpočinkem, spoustou příjemných a zajímavých zážitků a setkání a načerpejte mnoho nových sil, životního a pracovního optimismu.
Předseda Imrich Rezek


Složení VZO TPCA ASO Kolín

Předseda Imrich Rezek

Telefon : +420 603 732 859

Email : odboryaso@seznam.czUzavření kanceláře od 3.7.2018 do  9.7.2018

Z důvodu zahraniční služební cesty a čerpání náhradního volna,

bude v uvedeném období kancelář bez náhrady uzavřena.

Kancelář bude zpět v činnosti od 10.7.2018.

Zástup pro řešení podnětů :

Směna B - Místopředseda Josef Stibůrek

Směna A - Místopředseda Martin Soukup

Imrich Rezek

Předseda

Co přinesl měsíc červen 2018

V měsíci červnu bylo hlavní událostí historicky první pořádání EPKM v našem

závodě. Přijeli jsem zástupci všech závodů Toyoty z Evropy a části Japonska sdílet

svoje nejlepší kaizeny. Můžeme si přát a doufat v to, že nám tato prezentace

pomůže v rozhodnutí mateřských společností k přidělení fáze 3.

Setkání vedení odborových organizací s exekutivou

Ve středu 27.6.18 proběhlo setkání vedení odborových organizací působících v

TPCA s exekutivou společnosti. Schůzka, která byla původně plánovaná na 1 hod,

se protáhla na hodiny dvě a přesto obě strany neprobrali celou agendu k jednání.

Pokračování této schůzky je již naplánováno na 20.7.2018. Zatím jsme probrali

ukazatele, které se ukazují na MNG komunikacích (vytíženost, kvalita, náklady a

bezpečnost). Probírali jsme i výrobní objemy a důvody nárůstu přesčasů od

měsíce dubna tohoto roku. Dalším důležitým bodem tohoto jednání byl stav

zaměstnanců a jejich odchodovost a nábor. A další kroky v této oblasti, kde od

některých odborových organizací zaznělo, jestli společnost nechce vyplácet

uchazečům náborové příspěvky, že by se uchazeči upsali na nějakou dobu. Za

sebe a to bych rád zdůraznil, bych byl v tomto velice opatrný.

Podepsání dohod o vyrovnání na ED

V závěru měsíce došlo konečně k podpisu dohod pro zaměstnance svařovny

na lakovně. Jsem za sebe rád, že tato záležitost je již dořešena. Teď se ještě musí

doladit změna procedury, aby již k podobným krokům nedocházelo. K první

schůzce již došlo, ale čekal bych za sebe, že oddělení BOZP bude trošku

rychleji reagovat. Vzhledem k tomu, že na oddělení BOZP dojde k určitým

změnám, budu za sebe hrozně rád, pokud se podaří naplnit nová vize o tom

jak mají odbory a BOZP společně spolupracovat. Doposud mám pocit, že nás

toto oddělení bralo trošku jako svého nepřítele, než partnera. Mám určitou vizi

a představu o které se rád pobavím s novým manažerem tohoto oddělení.

Co mně nejvíce rozčílilo........

To, že hlavou zeď neprorazím a že občas řešení některých věcí trvá neskutečně

dlouho, na to už jsem si zvyknul. Pokud ovšem společnost deklaruje, že chce s

odborovými organizacemi budovat dobré vztahy, tak kroky, které občas dělá

tomu vůbec nenasvědčují. Vím, že každý máme ve smlouvě slovo operátor TPCA,

ale pokud dojde k přeřazení místopředsedy organizace z lakovny, zpět na svůj

shop, zrovna v den, kdy toto oddělení přechází trvale pod lakovnu, vidím v tom

a to zdůrazňuji, že to je můj názor, něco úplně jiného. Ze strany společnosti bych

pokládal za férové o tomto, mně jako předsedu organizace informovat předem.

Z dalších červnových událostí.......

Probíhá účast na hodnocení procesních auditů na montáži. Odborové organizace

nahlásili 2 procesy z montáže, kde si myslíme, že dochází k přetížení. Je to nad

rámec hodnocení, které probíhá každé pondělí. U prvního z těchto procesů se

prokázalo, že tomu tak je, ale už předem jsem varoval, že se může vstoupit na

hodně tenký led. To se prokázalo v následné diskuzi s Japonskými koordinátory,

kteří doslovně řekli, teď máte pravdu, ale pokud bychom chtěli, můžeme dost

procesů vytížit ještě více!!! Pořád je na spoustě procesů určitá rezerva. A

odbory by zde neměli být od toho, aby se už tak dost náročná práce lidem

dělala ještě náročnější!!!

Otevřel se jeden pracovní úraz z ledna 2017, kde jsme ale ve shodě, protože

operátor za nedlouho podstoupí operaci (možný důsledek PÚ), tak jsme se shodli,

že nejčistějším řešením bude vypracování znaleckého posudku.

Máme první Ukrajinské členy odborové organizace.

V závodním výboru dojde hned z kraje července k určitým rošádám.

Budete o tom informováni na FB a zde.

Skončil předseda shopu svařovna Geňa, na jeho místo se přesouvá z lakovny

místopředseda Josef S. na směnu B, doplněna bude na svařovně směna A a zcela

nový bude předseda shopu lakovna.

Nejvýznamnější plánované akce na červenec......

- Evropské fórum TOYOTY Brusel 3 - 5.7.18 ( s účastí předsedy TPCA ASO)

- pokračování setkání s exekutivou 20.7.18

- setkání s manažery ( pravidelná měsíční schůzka) 23.7.18

- nácvik evakuace pro směnu B a projev exekutivy před odstávkou

Imrich Rezek

Předseda

         Co nám přineslo období od 27.4.18 do dnešních dnů 


V uvedeném období se stalo několik zásadních věcí. 
Mezi největší, je vytvoření nové směrnice k bytům a vznik společné komise, kde každá odborová organizace má jeden hlas v případě žádosti zaměstnance o ponechání bytu po skončení pracovního poměru nebo při zařazení do pořadníku na opakované a nové žádosti. 
Kompletní směrnice je v kanceláři odborové organizace.


KDY SE KONEČNĚ DOČKAJÍ ZAMĚSTNANCI SVAŘOVNY NA LAKOVNĚ ?

Proběhli další 2 jednací kola mezi naší odborovou organizací a firmou,

k dovyřešení proplacení bezpečnostních přestávek na procesech 

svařovny na lakovně. 

Musím a velice nerad konstatovat, že k dohodě jsme stále nedospěli.  

Další kolo jednání by se mělo podle posledních zpráv,

uskutečnit během příštího týdne. 

Chci věřit tomu, že toto jednání celý

proces ukončí a společnost vyslyší připomínky naší organizace !!!!

Úrazy v letošním kalendářním roce 

Co se týká úrazů, tak už máme vybráno....

A musím konstatovat, že se skoro každému úrazu dalo přede


      Možné nemoci z povolání ...


V uvedeném období proběhlo jedno ostré měření možné nemoci z
povolání na shopu montáž a jedno sepsání úvodního protokolu před
měřením na žádost kliniky. Od počátku roku 2018 je už rozpracováno
celkem 8 případů. Vzhledem k velké časové náročnosti celého procesu,se budou některá měření týkat ještě roku 2017.


                                               Jednání předsedů shopů s manažery 

Proběhlo několik schůzek shopových předáků s manažery. 

Zápisy zjednání jsou ukládány na web organizace v momentu, kdy mi řekne

předseda shopu, že to nebude připomínkovat. 

 Jenom bych si přál, aby se zlepšilo fungování na shopu logistika, 

kde zápisy trvají příliš dlouho.
Na poslední schůzce na tomto shopu jsme se dohodli, že zápis se udělá
vždy do 10 dní. 

Zhruba v tomto časovém období chodí zápisy s ostatních shopových schůzek. Občas se stává, že je těžší spolupráce
pokud chceme nějaké dokumenty, jako třeba rozpis rotací a vah.


                                               Novinka pro odborové organizace ...

Počínaje tímto pondělím 28.5 .2018, budou všechny odborové organizace vtaženy do komplexních procesních auditů na montáži.
 Teď v pondělí proběhla první seznamovací schůzka k tomu, jak celý proces funguje a jak je to nastavené.


                                                   Bezpečnostní prověrky shopů  ...

23.5.2018 proběhla kontrola shopu QC a v následujícím týdnu se chystáme
na shop logistika.


Slovo závěrem 

Rád bych se v závěru rozloučil za celý výbor i za sebe s předsedou
shopu svařovna Geňou,
 který TPCA opouští a přeju mu 

v novém zaměstnání mnoho zdaru a více klidu.


předseda 
Imrich RezekPOUŽÍVEJTE SELSKÝ ROZUM

Musím reagovat na telefonáty a sms zprávy ze včerejšího večera 17.5.2018.

V Kolektivní smlouvě je jasně uvedeno, že každý zaměstnanec má garanci 7 dnů dovolené

 v letošním kalendářním roce. Pokud po zpřesnění výroby na poslední čtvrtletí

přibudou další dny, zaměstnanci je dostanou k dispozici .

  Imrich Rezek

předseda

Co přineslo období od 16.4.2018 do 27.4.2018

Období měsíce dubna nám přineslo moře přesčasů hlavně na shopech lakovna

a svařovna. 

Bylo to vše hlavně zapříčiněno technickými problémy a výjezdem

starého modelu.

V tomto období proběhla i schůzka vedení společnosti a zástupců naší organizace a svazu k proplacení bezpečnostních přestávek na procesech svařovny na lakovně. Bohužel k dohodě zatím nedošlo a doufám, že na další schůzce v měsíci květnu k dohodě dojde.

Můj odhad je takový, že se dohadujeme o částce do 7 tisíc na které to celé zatím krachuje. A myslím si, že není v zájmu ani jedné strany, abychom jsem poslali případně kontrolní orgány k prošetření. Jak vysvětloval BOZP svazu, kontrola nikdy nekontroluje pochybení zaměstnance, ale vždy zaměstnavatele.

Co mně osobně hodně znepokojuje je nedostatek zaměstnanců na některých provozech a linkách. Sám čekám na manažerskou schůzku, kde se dozvíme čísla za poslední 2 měsíce, protože v minulém měsíci schůzka neproběhla.

Zvýšené objemy mají dvousečný pohled....na jednu stranu nám to pomůže v rozpočítání nákladů a bude trošku menší tlak na úspory a redukce, přinese to i lepší výsledek do bonusu, ale každá mince má dvě strany....tou druhou stranou je problém s náborem a chovaní některých nadřízených k dlouhodobým a nejen dlouhodobým zaměstnancům.

Doufám, že zvýšené objemy, přesuny v kalendáři, přinesou před odstávkou pozitivní zprávu v tom, že máme jistou další modelovou řadu.

A co mně zarazilo....na schůzce předsedů shopů s MNG na montáži zaznělo, že v nejbližším období proběhne 3 kolo výběru na Ukrajině. 

Chápu, že jako odbory neřídíme náborovou politiku, ale tahle informace měla  dávno zaznít.

Imrich Rezek

předseda

Aktuálně

Zvýšení výrobních objemů o dalších 4.700 ks .

Aktuální výrobní objem překonává výrobu z roku 2017 .

V příštím týdnu se uskuteční jednání odborových organizací , řízení výroby a vedení společnosti jak toto navýšení vyrobit .

Rád bych všechny poprosil , aby nevytvářeli spekulace a dohady .

 V kolektivní smlouvě je uvedeno až 8 sobot na tým ,

dohoda v kolektivním vyjednávání je maximálně 4 soboty na tým !!!!!

Jakmile dojde k jednání a závěru jak tento objem vyrobíme

budete všichni bezprostředně informováni .

Imrich Rezek 

předseda 


       Co přineslo odbobí od 2.4.2018 - 15.4.2018 a jaké novinky nás čekají

v nejbližší budoucnosti.....

V uvedeném období máme další pracovní úraz a jeho rekonstrukce je plánovanána tuto středu 18.4.2018. 

Vzhledem k tomu, že pro bonus na rok 2018 máme 4 úrazy a tento bude zřejmě třetí, blížíme se v bonusu v této oblasti k nule.


Zárážející ovšem je, že všechny tyto úrazy vznikli úplně zbytečně. Někdy za to
mohla možná zbytečná horlivost, protože bychom museli reportovat, že je ve

výrobě málo lidí, jindy by to chtělo jako při úrazu paty více přemýšlet a sundat si
igelit ze skříně, která se přenášela.


Ve středu 4.4.18 proběhlo měření na možnou nemoc z povolání na logistice
montáže, bez účasti osoby, která se nechala prošetřit. 

Další dvě měření nás budou čekat na montáži v měsíci květnu.


Odborové organizace obdrželi protokol o výsledcích měření hluku a škodlivin
v kabinách na lakovně. 

Obě tyto hodnoty nepřekračují limity stanovené v zákoně.


V uvedeném období proběhlo několik standartních jednání,
 zápisy jsou uloženy na webu.


Chystá se také několik novinek :


První novinka se týká povyšování kde dojde ke snížení bodů 

jak na TM2 tak TM3.

Zároveň se zvyšuje bodové ohodnocení známky 2,5 , kde nově za toto bude

 10bodů , v minulosti byli body 3. 

A limit pro povýšení na TM2 se sníží z 280 na 200.

Stejně to bude tak i na TM3 kdy povyšovací limit snižuje na 670 bodů.


V letošním roce tyto změny přinesou možnost povýšit až 

124 lidí do TM2 a 43 lidí do TM3. 

Odborové organizace požádali společnost, aby v případě, že

nebude dodržen pořadník, mohli toto se společností konzultovat a vyžádat si
vysvětlení.


Další novinka přijde ve 3/4 roku 2018, kdy dojde ke sloučení prémií za výkon a
docházku. Všechny ušetřené peníze dostanou GL k rozdělení na další období.

Všichni kdo budou mít 100% docházky a absenci do poloviny směny, by jsi měli polepšit pokud dosahují hodnocení výkonu 3. 

V současnosti dosahuje známky 3 ,41% všech TM2. 

 Ze statistik vyznělo, že 84% TM2 z hodnocením 3, má absenci

menší než polovinu směny.


V současné chvíli probíhá výroba a značení cedulí pro odborové organizace na

náklady společnosti, stejně jako příprava ploch pro nástěnky odborových
organizací. Kde bude mít každá organizace svoji nástěnku ve stejných rozměrech.

Zároveň jsme se dohodli, vzhledem k umístění ostatních nástěnek, že zrušíme

nástěnku na lisovně.


Co se týče podnětů v současnosti je otevřených cca 60 podnětů, které jsme
podali jako odborové organizace v součinnosti nebo jednotlivě. Předpokládám

uzavření některých otevřených podnětů, v rámci standartních jednání v tomto
týdnu od 16 - 20.4.2018.


Imrich Rezek 

 předseda


Přehled hlavních událostí v týdnu od 26.3.2018 - 30.3.2018

V uplynulém týdnu jsem se účastnil 2 schůzek s shopovými předsedy. Na QC
pouze z části, protože se to krylo s šetřením úrazu na montáži. Schůzky s montáží jsem byl přítomen i s oběma předsedy z montáže. 

Výsledek těchto setkání, se ukládá na webové stránky do sekce manažerských setkání, vždy když tento zápis obdržím od společnosti.


Na schůzce logistiky a lisovny jsem nebyl přítomen, protože schůzky jsou vždy
od 14:30 hod a pokud se s někým z členů dohodnu, že se sejdeme v kanceláři,
tak se těchto setkání neúčastním.


Rád bych k předchozímu asi tolik, pokud se spolu na něčem domluvíme a může se stát, že dojde k nečekaným změnám, dejte mi prosím vědět.
 
Z kraje týdne nás postihli větší výrobní problémy, zaviněné technologiemi, což
přineslo docela dosti dlouhých přesčasů hlavně na shopech lakovna a svařovna.


Z uzavřených podnětů :

 zubařská péče bude pokračovat pro naše zaměstnance

a jejich rodinné příslušníky, zaměstnanci v kancelářích byli opětovně proškoleni
o dodržování obědové pauzy, 

v součásnosti máme k 23.3.2018  - 89 Ukrajinských zaměstnanců a v období duben - červenec přijde dalších 89 zaměstnanců. 

Pokud to bude možné, nebude společnost plánovat schůzky s manažery shopů v po a pá.

Stejně jako každý týden probíhalo spousty dalších jednání a předávání podnětů.


Za sebe musím říct, že mám obrovskou radost z toho, že máme velkou
sledovanost webu, a to i ze zahraničí. Vzhledem k určitému programu vím, že
část návštěvníků si obsah překládala do Japonštiny a Angličtiny a i ze svazové
centrály na náš obsah koukají.
                                                                   Imrich Rezek

Sem patří váš nadpis

Sem vložte podnadpis

Drazí kolegové , kolegyně , přátelé kamarádi , odboráři i ti co nejste v odborech , přejeme Vám i Vašim rodinám .. 

Láska Zeleného čtvrtka, víra Velkého pátku, naděje Bílé soboty a vítězství Velikonoční neděle nechť Vás posilní a naplní pokojem a důvěrou. Krásné a požehnané prožití velikonočních svátků přeje 

 Předseda Imrich Rezek a VZO TPCA

 Co týden dal v období 19.3.-23.3.2018

V uplynulém týdnu proběhlo jednání výboru naší odborové organizace, 

byla nás z důvodu různých omluvenek pouze polovina. 

I když nás bylo málo, seznámil jsem členy výboru například s chystanými úpravami procesů po ergonomické stránce a se zavedenou databází podnětů.

Na svou vlastní žádost, jsem se po konzultaci s předsedou shopu svařovna,

sešel s manažerem svařovny p.Tvrdíkem a nechal jsem si vysvětlit plánované

změny procesů. Na pomoc s těmito změnami, přijel mezinárodní tým z různých

závodů Toyoty v Evropě.

Cílem je vyhledat neefektivitu v procesech a zároveň úprava procesů po stránce ergonomické. Toto se bude provádět v následujících měsících a letech po celé svařovně.

Svařovna v loňském roce dosáhla nejlepší vytíženosti a zároveň nejlepšího

výsledku v kvalitě od rozjezdu nového modelu. Cílem pro letošní rok je zredukovat počet pozic o 8.

Pár příkladů co jsem zadal do databáze podnětů : hlášení mimořádných

událostí, dodržování obědové pauzy administrativy, předběžné představení

rotace na další den, vytvoření společné stravovací komise, počet nových pozic

díky změně taktu..... Toto jsou pouze příklady.

Sešel jsem se s několika členy přímo, jako v předchozím týdnu a na základě

těchto setkání, přidám dnes další podněty do databáze.

Vzhledem k tomu, že máme před sebou dva zkrácené týdny, další vydání

čekejte v pondělí 9.4.2018. 

 V případě jakékoliv mimořádné události, bude tato

zpráva neprodleně umístěna na webové stránky a facebook .

Imrich Rezek

předseda

Co týden dal v období od 12.3. - 16.3. 2018

v těchto řádcích se zaměřím vždy z kraje nového týdne , nad událostmi týdne uplynulého .

Naše organizace zrušila jednání se společností ohledně proplacení přestávek na procesech svařovny na lakovně . Schůzka je naplánována a potvrzena na 4.4.2018 a budou se jí účastnit i zástupci BOZP svazu .

V pondělí a ve středu proběhli úvodní sepsání dalších možných nemocí s povolání . Od začátku roku 2018 jich proběhlo 7 . Číslo je to vysoké , ale není až tak podstatné , protože bych rád upozornil na to , že celý proces je velice dlouhý a trvá až 18 měsíců .Takže každý , kdo požádá o prošetření kliniku nemocí s povolání , se musí obrnit velikou trpělivostí .

Může se dostat do právního vákua . Nezapomeňte proto na to , že v případě dlouhodobé PN , můžete požádat zaměstnavatele a sociálku o prodloužení PN .V momentě , kdy ztratíte zdravotní způsobilost z obecných příčin , ale řeší se nemoc , budete mít velký problém , sehnat si nové zaměstnání .

Proběhli 2 standartní jednání se společností , v nové sekci webových stránek najdete zápisy z těchto jednání . V pátek se uskutečnila i pravidelná měsíční schůzka s MNG bezpečnosti , výroby a lidských zdrojů .

Novou složkou těchto jednání , která sice patří pod BOZP je sekce ergonomie , která bude odborům zasílána v elektronické podobě na měsíční bázi . V roce 2018 se plánují úpravy na 50 procesech napříč společností .

Novinkou pro odborové organizace je zřízení elektronické databáze podnětů .Zápis provádí vždy předseda organizace , který posoudí důležitost , přiřadí číslovku a přidá poznámku řeší shop nebo TPCA , pokud je to celofiremní záležitost . Databáze se prochází průběžně a vždy se prochází v rámci standartního jednání . 

Tento souhrn bude vždy každé pondělí , ještě bych se jednou rád omluvil za dočasný výpadek webových stránek .Důležité věci se budou přenášet i na stránky facebooku .

                                                        Předseda Imrich Rezek 

Nové sekce a podsekce na webové stránce ASO

Na stránkách nově najdete :

Kolektivní smlouvu 2018 až 2019

Zápisy z jednání se společností 


Zápisy shopových předáků s MNG


Uzavření kanceláře ,

 z důvodu OČR je kancelář v období 

od 1.3.2018 do 9.3.2018 uzavřena. 

Budu se účastnit pouze důležitých a neodkladných jednání se společností . V ostatních případech kontaktujte své předsedy shopů a
  místopředsedy organizace .

 Předseda Imrich Rezek

Leden na lakovně

V posledních několika týdnech jsme začali řešit různé podněty a problémy, které dostáváme od zaměstnancům lakovny. A jak se ukazuje, že zaměstnanec není rozhodně tím nejcennějším co na lakovně mají!! 

Nerovnoměrnost výroby - na lakovně v měsíci lednu došlo k tomu, že jedna směna vyrobila cca o 300ks karoserii více než druhá směna . Tento problém jsme předali vedení firmy a čekáme na rozpad, proč k tomuto došlo. Důvodem je obava, že by mohlo dojít k tomu, že by nebyly obě dvě směny rovnoměrně vytížené. Přesčasy, prezentované firmou, v průměru na směnu za měsíc leden nebyly v takových hodnotách, co by se nechaly akceptovat. 

Hlukové procesy na ED - Dne 13.2.18 jsme obdrželi vyjádření HS k danému problémů. Rozhodně nemůžeme souhlasit s tím, že zaměstnanci nebudou finančně kompenzováni. Jedná se o časový úsek relokace ED insp. do zavedení nápravných opatření. Domluvíme jednání s firmou, případně se obrátím na zodpovědné instituce. S odpovědí souhlasíme, ale vedení lakovny a HS nejspíše zapomnělo na to, jak dlouhou dobu naši zaměstnanci pracovali v nevyhovujících pracovních podmínkách.

Zápach v kabinách - od konce minulého týdne musí zaměstnanci v primer kabinách, na procesu otírání, nosit respirátory. Toto opatření potrvá patrně do doby, než dojde ke kontrolnímu přeměření látek, které způsobují zápach. Dnes nás navštívil TL , kterému bylo sděleno, že to zaměstnancům po třech dnech nevyhovuje. Byl mu vysvětlen další postup. Myslíme si, že práce v kabinách je sama o sobě velmi náročná, proto by měl být cíl firmy to co nejrychleji vyřešit. 

Stravování na úrovni - několik měsíců se snažíme o to, aby se zaměstnanci lakovny mohli kulturně stravovat. Měřením jsme zjistili, že na jídlo v kantýně zbývá pouze 12 minut. To je tak na to, aby si zaměstnanec poškodil zdraví a přivodil si vředy, protože dvojí převlékání a 2 přechody přes tunel zaberou většinu obědové pauzy. Ve hře bylo několik variant a dělala se stravovací anketa. Teď se vyzkouší trial s chlazenkami. Vhledem k nedostatečnému vybavení rest-zón, nevidíme reálně ani tuto variantu, protože doporučená doba ohřátí je 5 - 7 min. Vedení lakovny hledá důvody, proč službu neudělat. Pokud něco funguje v Trnavě, proč to nefunguje u nás? Přitom Aramark převáží jídlo do Learu a až do Velimy. Asi by byl velký problém, kdyby s teplou stravou popojeli 150m k lakovně. Případně koupit několik ohřívacích boxů, udělat cedulky se jmény a dovézt vozíky do rest-zón. Neprošla varianta s pláštěm ani kvůli nákladnosti vybudování tunelu mezi lakovnou a jídelnou. Objednávkový systém by stál cca 50 tis. a to firma též nechce investovat do lakovny.

Závěrem: Doufáme, že si vedení firmy uvědomí, co vše chtějí po lidech pracujících na lakovně a tím myslíme od TM po MNG, že pokuď nebudete mít nalakované karoserie, žádné auto nevyrobíme. Už jednou se nám lakovna vzbouřila a byli bychom hrozně neradi, aby k tomuto došlo podruhé. 

Za team ASO Imrich Rezek toho času předseda.


PS: víme, že problémy máte a jestli chcete rádi Vám pomůžeme je řešit. 

Hlavní události za měsíc Leden 2018


 • Uzavření Kolektivní smlouvy
 • Šetření inspektorátu práce - úraz na lakovně
 • Šetření možných nemocí z povolání ve 3.případech
 • Roční BOZP prověrky na montáži a lisovně
 • Měsíční schůzky MNG shopu s předsedy shopu Lakovny , Logistiky a Qc za účasti předsedy Imricha Rezka 
 • Jednání VZO TPCA ASO
 • Řešení stížností zaměstnanců na nadřízené
 • Vyhotovení daňových potvrzení
 • Výdej vánočních poukázek 

                                                                             Předseda Imrich Rezek

Kolektivní smlouva byla dnes 24.1.2018 uzavřena na 2 roky


Dokument obsahující všechny položky vyjednávání stvrdili svými podpisy :

 Prezident TPCA Koreatsu Aoki a výkonný viceprezident Eric Brochard 

předsedové všech odborových organizací 

 Aso odbory TPCA- Imrich Rezek ,

ZO OS KOVO při TPCA  - Ivo Navalaný 

Odbory Údržba Tpca - Petr Bíba 

Navýšení tarifních mezd od 1. 1. 2018

 • Team Member 1.500 Kč + 225 Kč průměrné navýšení prémií
 • Team Leader 1.600 Kč + 256 Kč průměrné navýšení prémií
 • 800 Kč + 15% za práci v sobotu pro výrobní pozice

Navýšení tarifních mezd od 1. 1. 2019

 • Team Member 1.600 Kč + 240 Kč průměrné navýšení prémií
 • Team Leader 1.800 Kč + 288 Kč průměrné navýšení prémií
 • 800 Kč + 15% za práci v sobotu pro výrobní pozice

Děkujeme vše kolegům a kolegyním odborářům i neodborovým 

za podporu a důvěru , nejen při kolektivním vyjednávání , ale i během roku 

Předseda Imrich Rezek          Místopředseda Josef Stibůrek 

a složení 

VZO TPCA ASO Kolín 


Kolektivní vyjednávání 19.1.2018 

Dnes proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání na kterém obě strany diskutovali možný návrh shody .

Čekáme na vyjádření exekutivy ke kterému dojde ve středu 24.1.2018 .

Po tomto jednání nám budou sděleny podrobnější informace .

Předseda Imrich Rezek 

Kolektivní vyjednávání ze dne 16.01.2018

 Dnes na jednaní jsme podali firmě návrh  jak postavit 13 a 14 plat 

( bonus ) který firma akceptovala. 

Díky dnešní schodě je naplánované mimořádné jednaní na pátek  19.1.  

Na páteční jednání  by nám měla dát kompletní rozpad našeho návrhu.  V případě, že firma bude náš dnešní návrh akceptovat dojde z pohledu naší organizace k posunu v jednání ( myslíme pouze naší organizaci ) a budeme moci přejít k dalším bodům. 


Kolektivní vyjednávání ze dne 12.01.2018

   Vyjednávání začalo pro nás překvapením, protože aniž by nás zástupci firmy informovali na schůzku dorazila exekutiva. 

Další překvapení pro nás bylo to, že měli připravený prezentace rozdělených zhruba do čtyř bodů.
Jako první začali prezentaci zástupci exekutivy  p. Brochard, p. Freeman a p. Aoki


1. Bezpečnost

 Z jejich slov to vypadalo že to myslí vážně. Jako příklad nám uvedli automatizaci na svařovně, ale zapomněli dodat že k ní došlo na stížnost naší organizace. A co je smutné na tom všem je to, že těm pracovníkům který pracovali na pracovištích kde se několikanásobně překračovali limity nikdo do dnes neřekl ani PROMIŇTE.  Proto jsme exekutivě a zástupcům firmy připomněli, že minulé kolektivní vyjednávání nám byly od firmy slíbený pro zaměstnance lepší pracovní podmínky a na základě toho bylo dohodnuto takové navýšení mezd.

2. Náklady 

 Jako vždy nám bylo připomenuto, že to co chceme nedostaneme, protože by to zvýšilo náklady na vozidlo. Znovu nám bylo řečeno, že když budeme trvat na přidaní firma bude muset zrušit nějaké procesy.
Odbory položili otázku proč zaměstnanci v mateřských továrnách mají několikanásobně vyšší platy? 
Odpovědí ........ Mají vysoké náklady jsme byli v všichni v šoku. 
Naše odpověď : Pokud ale srovnáme údaje podle  Numbeo.com 
Země:  Česko a Francie
Hypotéka - úrok. sazba:                               Česko 2,18%                                     Francie 2,64%
 %Průměrná měsíční mzda po zdanění:     Česko 814 Eu (22 000 Kč)               Francie 1 782 Eu (48 100 Kč)
Pronájem 1+1 v centru:                                  Česko 422 Eu (11 400 Kč)            Francie 697 Eu (18 800 Kč) 
Náklady bydlení (byt 85 m2):                      Česko 145 Eu (3 900 Kč)                  Francie 137 Eu (3 700 Kč)
Večeře pro dva v dobré restauraci:            Česko 20 Eu (540 Kč)                      Francie 50 Eu (1 300 Kč)
Letní oblečení v řetězci:                               Česko 29 Eu (780 Kč)                      Francie 38 Eu  (1 000 Kč)
Pro ukázku jsme vybrali zemi v EU kde by si měli být lidé v podstatě rovni. 
 Zástupci firmy na to pohotově reagovali, že ano máme pravdu, ale bohužel to nejde tak rychle že by to ohrozilo ekonomiku ostatních států. Ano to asi mají pravdu bohužel při současném tempu si dovolíme odhadnout, že nemusí mít aspoň patnáct let strach že se to stane. No a když porovnáme současný stav tak je to spíš vice podobné několik století dozadu když určité země využívali jinou zemi jako svou kolonii. 

3. Budoucnost 

 V jednoduchosti řečeno:  Zástupci exekutivy znovu apelovali na nás, že budoucnost je závislá na roce 2018 a my jako odbory jí můžeme prý ovlivnit.
Názor naší organizace:
Je to dobrá hláška to se musí zástupcům firmy nechat, ale co když je to jako s přesčasy. Když nebudete tahat za andon tak přesčas nebude!! Bohužel opak je pravdou vetšinou jak sami víte máme. Na základě toho vznikají zajímavé otázky. Kde je vlastně pravda? Je to zase nějaký trik? Jak dlouho trvá příprava nového modelu? Mají ho a nebo ne?    

4. Odbory

Exekutiva a v podstatě i zástupci firmy nám skloňovali slovo STÁVKA. Vědí o kolik dělník přijde když by byla stávka 24 hodin. Dále mluví o tom že svůj návrh stáhnou a přehodnotí ho podle ztrát. 
Názor naší organizace: 

Zástupci firmy by měli svůj čas věnovat spíš tomu proč rozpočet na mzdy mají na hranici předpokládaného průměru navýšení mezd. Když nároky a náročnost práce v TPCA  je nadprůměrná. 
Kancelář - On line

zde se dozvíte od kolika - do kolika hodin je  je kancelář pro VÁS otevřená ,

 zástupy , dovolená

Předseda

Imrich Rezek

Z důvodu ůmrtí v rodinně bude dne 8.1.2018 kancelář uzavřena bez náhrady.
V případě potřeby kontaktujte místopředsedy.
Josef Stibůrek 736 526 567 , Martin Soukup 603 585 636
Děkuji za pochopení
Imrich Rezek
Předseda 

Kolektivní vyjednávání ze dne 05.01.2018

Cílem schůzky s firmou bylo znovu probrat ( porovnat ) finanční ohodnocení našich zaměstnanců a zaměstnanců v jiných výrobních závodech. Naše organizace data firmě nepředala, protože jsme neměli dojednáno s kolegy že tak mužem učinit.

---- Reakce naší odborové organizace ----


Na začátku jsme hned zástupcům firmy zdělily náš postoj, že data o finančním ohodnocením od našich kolegů by mohly být zavádějící, protože i oni sami nám řekli, že v práce v TPCA je velmi náročná.

Proto jsme firmě znovu připomněli, že pracovní podmínky jsou možná na úrovni před minulým kolektivním vyjednáváním. Bohužel toto téma bylo pouze na hypotetické úrovni protože v TPCA je momentálně spousta linek bez platné kategorizace práce. Daly jsme příklady které máme pouze od zaměstnanců. Další příklady kdy víme že by mohla firma vyjít zaměstnancům vzstříc je úroveň stravovaní ( časová náročnost viz. lakovna )
Odborové organizace navrhli postoupit v jednání ke zprostředkovateli, předáním jmenného seznamu .

Další jednaní je naplánováno na 12.01.201

PF 2018

Drazí kolegové  a kolegyně , 

přejeme vám krásné vánoce 

děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce a věříme , že nám zachováte přízen i nadále .

Přejeme Vám i vašim rodinám hodně krásných chvil prožitých v příjemné atmosféře vánoc. 

Do nového roku 2018 Vám přejeme hodně zdraví štěstí osobních a pracovních úspěchů .

 Předseda Imrich Rezek a VZO TPCA ASO Kolín 

Kolektivní vyjednávání ze dne 19.12.2017

Dnešní schůzka proběhla v neformálním duchu. 


                Na dnešní schůzce se projednávalo : 

 1. Finance - Rekapitulace dopadu našeho návrhu na rozpočet firmy. Rekapitulace navrhovaných úspor.
 2. Další jednání s firmou je naplánované na  5.1.2018
 3. Zástupci odborových organizací se sejdou již  4.1.2018. Cílem schůzky bude dohodnout následný postup při jednaní s firmou.

Vánoční poukázky jsou k vydání  dnes 19.12. 2017 od 14.00 v kanceláři  . Výdej bude ukončen 18.1.2018 .

Na poukázku nemají nárok  lidé v insolvenci a ženy na mateřské dovolené pokud nesložili roční poplatek nebo nepožádali o prominutí .


Dnes 14.12.2017 proběhlo kolektivní vyjednávání od 14 hodin .

Po dohodě se zástupci firmy a odborových organizací došlo k prodloužení 

                 stávající kolektivní smlouvy do 31. 1. 2018 .

Společnost nabízí navýšení za sobotní směny s 250 kč na 800 kč , 

odborové organizace s tím nesouhlasí a trvají 

na svém původním požadavku 100 % mzdy v dané pozici .

Další kolo kolektivního vyjednávání bude

 19.12.2017 od 15.00 do 17.00 hodin  


Dnes 8.12.2017 v 13.30 hod proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání.

Všechny Odborové organizace  působící v TPCA jsou ve schodě , že představené varianty jsou pro ně NEPŘIJATELNÉ .

Na dnešní schůzce se projednávalo :

Odborové organizace opět navrhovaly rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu od pondělí do pátku,

možnosti rovnoměrně rozvržené pracovní doby, eliminaci pracovních sobot,

pracovní kalendář a úspory ze strany odborových organizací.

Ohodnocení za případnou práci v "sobotu", za kterou odbory navrhují příplatek jako za státní svátek pro výrobní kalendář.

Všechny Odborové organizace  jsou názoru , že zaměstnanci by neměli problém firmě pomoci, pokud by viděli že FIRMA pro ně něco dělá !Tato skutečnost je vyjádřena navýšením MZDY při Kolektivním vyjednávání .

Další schůzka je naplánována na čtvrtek 14.12.2017.

Kolektivní vyjednávání ze dne 5.12 .


Schůzka s firmou na které jsme řešily eliminaci pracovních sobot.

---- Reakce firmy ----

1.)  Firma náš návrh z 29.11 neakceptuje a rovnoměrnou pracovní dobu nemá v planu zavádět

2.) Firma navrhla řešení které by teoreticky mohlo daný problém řešit 

---- Reakce odboru----

1.) souhlasí s vyhodnocením daného návrhu od firmy

2.) Odborové organizace potřebují vice času na zvážení návrhu firmy

3.) vyjasnění přesčasových limitu ( maximum za týden )

4.) finanční řešení daného návrhu 

5.) Požadavek naší organizace:  Vyjasnit přesčasy na doplňování inventury 

 5. a) Dle naší organizace přesčas může být použit pouze na řešení výrobních problémů    

Závěr:

Zástupci firmy přišli s návrhem jak by se soboty mohly řešit, ale bohužel první dojem z toho máme, že z louže lezeme přímo pod okap. 
Kolektivní vyjednávání ze dne 29.11

Dne 29.11 proběhla schůzka s firmou na které jsme firmě vysvětlily proč je pro nás jejich návrh neakceptovatelný.

Řešené body:
1.) Délka platnosti smlouvy
2.) Tarifní mzdy
3.) 13 a 14 plat
4.) Pracovní doba ( soboty )

Poznatky z jednání:
Zástupci firmy nehodlají akceptovat to že za současných podmínek nehodláme ustoupit z našeho návrhu. Dokonce jsme byly obvinění z toho že jsme nepřipravený na jednání.

Závěr:

Jako organizace nadále podporujeme návrh plném rozsahu.


Kolektivní vyjednávání 2018

 Celý koloběh se začal v úterý 10.10.2017 kdy byl firmě předán společný návrhu pro kolektivní vyjednávání všech tří odborových organizací působících ve firmě TPCA (OÚP, KOVO a ASO). 

---- Reakce firmy ----

Pan vice-president E. Brochard

 Podle p. Brocharda bude důležité určit priority v navrhovaných položkách. Návrhem jako takovým je zklamán, důvodem je zvýšení nákladů, které by mělo za následek snížení konkurenceschopnosti TPCA. Odhadované navýšení nákladů není možné kompenzovat pouze zvýšením produktivity, které by mělo negativní dopad na zátěž zaměstnanců. Dalším negativním bodem je výrazné omezení flexibility, v případě přijetí navrhovaných bodů by TPCA nebyla schopna vyhovět požadavkům zákazníků na vyrobené objemy. Pan Brochard z návrhu vyvozuje, že odbory nechápou situaci TPCA tak jak jim byla v předchozích jednáních popsána. Každý den bojujeme o naše výrobní objemy, Fáze 3 zatím není rozhodnuta, technický problém v tom není, auto jsme schopni vyrábět. Je otázka, zda jsme schopni ho vyrábět se ziskem. Nechce zastrašovat, ale zdůrazňuje nejednoduchou situaci. Úspěch TPCA záleží na tom, zda jsme schopni se dohodnout na podobě budoucnosti společnosti.

Pan president Aoki

 Pan Aoki doufá, že každý zaměstnanec společnosti včetně zástupců odborů chce i v budoucnu pracovat pro TPCA. Vzhledem ke svým zkušenostem z Toyoty (i oddělení vztahů se zaměstnanci vč. zkušenosti z kolektivního vyjednávaní) musí říct, že aktuální návrh TPCA odborů je nejvyšší, jaký kdy viděl. Je potřeba vědět, jak budeme kompenzovat náklady, které plynou z aktuálního návrhu odborů. Pokud nejsme schopni tyto náklady pokrýt, nebudeme schopni fungovat do budoucna. Vedení společnosti je zodpovědné za dlouhodobou prosperitu a jistotu zaměstnáni pro zaměstnance TPCA. I odbory mají za toto odpovědnost. Všechno je o vzájemném porozumění, důvěře a také o vzájemné odpovědnosti. Očekává, že pokud odbory přišly s takovým návrhem, mají i návrh na řešení zvýšených nákladů. Jak zmínil p. Brochard, jsme aktuálně v rozhodovací fázi o novém modelu a finální ANO k tomu, že zde budeme nový model vyrábět, od mateřských společností nemáme. Jedním z důvodů je i to, že aktuálně přepočítávané náklady jsou stále vysoké. Pokud zůstanou vysoké, může se Fáze 3 vyrábět v jiném závodě, nebo nebude vůbec. Rozhodnuto není. V případě, že by jeden z partnerů nechtěl pokračovat ve společné výrobě, ten druhý sám nemůže výrobní náklady utáhnout a bude nucen výrobu ukončit. Profit z našich aut není příliš vysoký. Kdyby byl zisk vysoký, nebyl by důvod snižovat výrobní objemy, které stále klesají. Tak vysoký nárůst bychom nebyli schopni kompenzovat zvýšenou produktivitou a musíme hledat jiné možnosti.

---- Protinávrh firmy ----

 Firemní protinávrh byl poskládán do 4 schůzek. První dvě schůzky byly zaměřeny na finance a budoucnost firmy a zbývající dvě schůzky byly na velmi ožehavé téma pracovní doby a přesčasy.


Jak to asi začalo......

Důležitým milníkem v historii odborového hnutí se stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu proběhla stávka zaměstnanců zaměřená na dosažení osmihodinového pracovního dne. V průběhu této stávky zemřelo v důsledku zásahu ozbrojených složek několik demonstrujících. První máj se poté stal celosvětově uznávaným svátkem práce.

Historie československých odborů v Rakousku-Uhersku sahá do roku 1870, kdy rakouský parlament schválil zákon o koaliční svobodě. Určitá zaměstnanecká sdružení vznikala už dříve, ovšem poté, co byl pod tlakem dělnických demonstrací přijat uvedený zákon, začaly odbory vystupovat jako zákonem respektovaní zástupci zájmů zaměstnanců.

Hlavními cíli odborového hnutí byly ve druhé polovině 19. století především bezpečnost práce, omezování práce dětí a mladistvých a zájem na zkracování pracovní doby.

Odborové svazy se staly důležitým a respektovaným zástupcem zájmů zaměstnanců v období tzv. první republiky.

Po komunistickém převratu v roce 1948 byla myšlenka odborového hnutí znásilněna tehdejším režimem. Bylo ustaveno centrálně řízené tzv. Revoluční odborové hnutí (ROH), které nicméně neplnilo tradiční funkce odborů, ale bylo spíše jen prodlouženou rukou tehdejšího režimu a státní moci.

Přesto právě odbory sehrály důležitou roli ve společenských změnách, které vedly k pádu totalitního režimu na konci roku 1989. Ačkoli je dnes tato úloha odborů přehlížena, byly to právě Stávkové výbory organizované odboráři v podnicích, které se významnou mírou podílely na organizaci Generální stávky. Tato stávka spolu se studentskými a dalšími protestními akcemi vyvrcholila v tzv. sametovou revoluci.

Po roce 1989 bylo ROH zrušeno a záhy byly v Československu založeny nové a nezávislé demokratické odbory.

Po rozdělení Československa v roce 1993 vznikly nástupnické organizace - v České republice Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a ve Slovenské republice Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) s obdobnou vnitřní strukturou. Obě tyto Konfederace po celou dobu udržují úzkou spolupráci.

Obě konfederace se také jako nástupnické organizace České a slovenské konfederace odborových svazů staly členy světových a evropských odborových organizací a členy Odborového poradního výboru (TUAC) při OECD. Obě konfederace jsou také zastoupeny ve všech tripartitních orgánech a agenciích působících v rámci EU.